lunes, 1 de octubre de 2007

LEXISLACIÓN E MODALIDADES DE FORMACIÓN


LEXISLACIÓN E MODALIDADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

Decreto 99/2006, do 15 de xuño, polo que se regula a planificación, estrutura, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos.

Orde do 1 de marzo de 2007 pola que se regula a convocatoria, recoñecemento, certificación e rexistro das actividades de formación permanente do profesorado e se establecen as equivalencias das actividades de investigación e innovación e das titulacións. PDF

Orde do 28 de maio de 2007 pola que se convocan axudas económicas para a realización de actividades de formación dirixidas ao profesorado de niveis non universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 2007 e organizadas polos movementos de renovación pedagóxica ou polas asociacións e fundacións con fins pedagóxicos, legalmente constituídas, e se aproban as súas bases reguladoras..PDF

OUTRA NORMATIVA SOBRE FORMACIÓN DA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

Formación
Actividades formativas para o profesorado de idiomas
.
Axudas a movementos de renovación pedagóxica e asociacións e fundacións con fins pedagóxicos.
Formación Permanente do Profesorado
Grupos de traballo
Homologación de actividades de formación.
Proxectos de formación e asesoramento do profesorado nos centros.
Seminarios Permanentes
Orde do 19 de decembro de 2006 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario
Lexislación

No hay comentarios: